Kursai

Duomenų teikimo Turto arešto aktų registrui programa skirta elektroniniu būdu teikti registrui teismų, antstolių, prokurorų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, kitų valstybės institucijų ir pareigūnų turto arešto aktus, kuriais įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka laikinai priverstinai apribojamos teisės į Lietuvos Respublikoje esantį turtą jį areštuojant.


Registro duomenų teikėjai yra:

  • teismai;
  • antstoliai;
  • prokurorai;
  • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pareigūnai;
  • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareigūnai;
  • kitos valstybės institucijos ir pareigūnai, turintys teisę areštuoti turtą ar vykdyti sprendimus areštuoti turtą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka.

Prieigos prie programos teisės suteikiamos pasirašius Duomenų teikimo Turto arešto aktų registrui elektroniniu būdu sutartį.